Help, hoe voer ik een selectiegesprek met een IT-expert?

Beknopte handleiding voor hiring managers van IT-experts

Vanzelfsprekend is dit maar een samenvatting en geen volledige handleiding. Maar hiermee kan je alvast aan de slag voor correct en professioneel selectiegesprek met een IT-expert voor je team. Alvast veel plezier en succes met het gesprek!

Enkele take-aways over de huidige arbeidsmarkt:

De markt van IT experts is erg schaars en de vraag erg groot, deze war for talent zal ook nog wel even blijven doorwoeden. Een selectiegesprek bestaat dan ook niet enkel uit het bevragen van de kandidaat naar zijn kennis en ervaringen, maar evengoed naar het overtuigen van kandidaten van de opportuniteit in jouw organisatie.

De perfecte kandidaat, de witte raaf, bestaat niet, kijk dan ook verder dan kennis en ervaring. Nodig ook kandidaten uit die niet over alle gevraagde competenties beschikken. Je ontdekt ongetwijfeld interessante kandidaten die een meerwaarde kunnen betekenen voor je organisatie.

Vaak heeft een goede kandidaat verschillende selectieprocedures lopen. Wees daarom grondig, maar snel genoeg zodat je niet achter het net vist.

Voorbereiding = key!

Bekijk het cv grondig op voorhand, bereid al zeker enkele vragen voor over zaken die jou niet duidelijk zijn of net interessant lijken.

Een videogesprek? Denk dan zeker aan volgende zaken; heb je op voorhand de juiste link doorgestuurd? Wees ook zelf op tijd. Zorg daarnaast voor een gepaste professionele achtergrond en kledij die de waarden en sfeer van je organisatie uitstralen. Op verschillende videoplatformen kan je zelf een bedrijfseigen achtergrond ontwerpen!

Een persoonlijk gesprek? Des te beter, dit geeft je de kans om de kandidaat met z’n toekomstige werkomgeving te laten kennismaken. Zorg dat je op tijd bent en een gepast lokaal hebt gereserveerd.

Het gesprek

Stel jezelf en eventueel andere interviewers voor en schets de doelstelling en verloop van het gesprek.

Er zijn verschillende methodes om een interview te voeren. De eenvoudigste is om bij de kandidaat te beginnen en het cv chronologisch te overlopen. De opleiding, eerste ervaring, enz… tot bij z’n huidige betrekking. Op relevante zaken kan je dieper ingaan (relevante projecten, kennis, ervaring, ….). Vergeet ook zijn verwachtingen (motivatie, woon-werkverkeer, remuneratie, arbeidstijd, vakantiedagen, ….) niet te bevragen.

Vertel daarna de kandidaat over de organisatie, het departement, team en de functie. Tracht niet te uitgebreid te vertellen, maar toch volledig te zijn. Wees vooral positief, waarom is dit een interessante functie voor de kandidaat? Vermeld zeker de USP’s (Unique Selling Points) van de organisatie en de functie. Een sollicitatiegesprek vandaag heeft vaak de insteek dat beide partijen elkaar dienen te overtuigen! Laat op het einde ook zeker ruimte voor vragen.

Vertel als laatste de kandidaat wat het vervolg van de procedure is en wanneer hij feedback mag verwachten.

Na het gesprek

Tracht onmiddellijk na het gesprek je bevindingen neer te schrijven, nu zit alles nog vers in je geheugen. Stuur de feedback zo snel mogelijk naar de juiste persoon.

Je interview is ten einde, maar de rest van het selectieproces begint nu. Eventueel een vervolggesprek, technische proef, een salarisvoorstel, de contractondertekening. Elke van deze fases dient vlot en professioneel te verlopen om een succesvolle rekrutering te garanderen.

Denk ten slotte na over de volgende stappen, onboarding, begeleiding en opleiding, evaluatie en beoordeling, groeitrajecten, enz … Kortom de start van een succesvolle loopbaan binnen je team.

Beroep doen op onze expertise?

Start nu de zoektocht naar de juiste expert! Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak of voor meer informatie.