Privacy Policy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het betekent dat we uw gegevens veilig opslaan en zorgen dat ze goed beschermd blijven. Deze privacyverklaring informeert jou over welke gegevens we bij AT RECRUITMENT verzamelen en bewaren, hoe deze gegevens worden gebruikt voor welke doeleinden en met wie we deze eventueel delen. We kunnen elk moment onze privacyverklaring aanpassen en plaatsen de meest recente versie op deze webpagina. Deze privacyverklaring werd nagekeken en laatst aangepast op 22 mei 2018.

ONZE CONTACTGEGEVENS

AT RECRUITMENT
Entrepotkaai 10A, 2000 Antwerpen
info@atrecruitment.be
+32 3 233 56 53

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD, VERWERKT & BEWAARD

Verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt verwerken we persoonsgegevens die betrekking op u hebben en geeft u toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken zoals in deze Privacyverklaring beschreven is.

We onderscheiden verschillende types persoonsgegevens die we ofwel verzamelen via cookies via de website ofwel rechtstreeks van de persoon zelf verkrijgen.

1. Verkeersgegevens: Wanneer je de website van AT RECRUITMENT bezoekt wordt algemene informatie automatisch verzameld. Deze informatie wordt niet opgeslagen als persoonsgegevens. De gebruikte webservers slaan volgende gegevens standaard op:

  • Via welke bron u onze website bezocht
  • De pagina‚Äôs die u bezoekt
  • Uw IP-adres
  • De naam van uw IP organisatie
  • De naam van uw web browser en de taalinstelling
  • Het besturingssysteem van uw toestel

Deze informatie wordt gekoppeld aan een automatisch gegenereerd gebruikersprofiel. We gebruiken deze informatie om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren en de gebruikerservaring beter te begrijpen.

2. Algemene persoonsgegevens: Wanneer u via de website gebruik maakt van de diensten van AT RECRUITMENT, verzamelen we persoonsgegevens die u verschaft via het invullen van formulieren of het registeren via LinkedIn. Zo vragen we uw naam, telefoonnummer, postcode en emailadres op. Hiermee kunnen we u identificeren of contact met u opnemen.

 

Verwerken

De persoonsgegevens die u verschaft via de website verwerken we om u een goede service te kunnen aanbieden. Zo kunnen we uw kandidatuur opvolgen, u informeren over onze diensten en activiteiten en een antwoord bieden op mogelijke aanvragen.

Uw persoonsgegevens blijven binnen onze vennootschap. De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om onze verplichtingen te vervullen of voor een ander doel op strikte voorwaarde dat u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen zoals zusterbedrijven of klanten voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze privacyverklaring en met uw toestemming. We zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig en respectvol behandelen.

We doen beroep op een externe verwerker ClickDimensions. Dit houdt in dat we voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven. Deze verwerker voldoet via het EU-US Privacy Shield Framework aan de richtlijnen ter zake.

 

Bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang het noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

 

VEILIGHEID

Bij AT RECRUITMENT vinden we de veiligheid van uw gegevens belangrijk. We nemen technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

De website van AT RECRUITMENT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast is toegang enkel door ons personeel of personeel van externe verwerkers alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. We hanteren daarbij een veilige password policy. We hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

 

GEEN DIRECT MARKETING?

U heeft altijd recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt daarvoor altijd contact opnemen.